NAVIBARIN KATOAMINEN

Sticky navigation bar

HUOM!!!! ---- ÄLÄ käytä BLOGIN ALAREUNAN UUDEMPI JA VANHEMPI TEKSTI-LINKKEJÄ! -------- OHJE: KULJE "LUE BLOGIAMME"- PAINAKKEIDEN KAUTTA BLOGIJUTTUIHIN. --------

torstai 23. marraskuuta 2017

125 VUOTTA SUOMEN TULEVAISUUDEN TEKIJÖITÄ


Tänään, torstaina 23.11.2017 oli Oulun aittatorilla antoisa keskusteluilta yksityisten päivähoitopalveluiden tuottamisesta. Paikalla oli kutsuttuna muutama vanhempi, järjestöjen edustajia, Oulun kaupungin päivähoidon johtoa, varhaiserityisopettajia sekä yksityisten suurten ketjujen sekä pienten päiväkotien edustajia. Illan vetäjänä toimi lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.

Keskustelun aihe sivusi päiväkotitoiminnan laadukkuutta sekä myös tukea tarvitsevan lapsen oikeutta saada samanarvoista palvelua yksityisessä päiväkodissa kuin kunnallisessakin. Tosiasiahan on, että vanhemmat ovat tyytyväisiä jo siihen, että lapsi saa hoitopaikan mahdollisimman hyvältä paikalta, olipa se kunnallinen tai yksityinen. Tyytyväisyyttä määrittää siis päiväkodin SIJAINTI, jonka tietoisimmat yksityiset yritykset osaavat tunnistaakin. Seuraavaksi tyytyväisyyttä määrittää se, että lapsi saa ruokaa ja juomaa eli perushoitoa. Leluja, joo, ja leikkivärkkejä pihalla. Pieni, pieni osa vanhemmista on kiinnostunut tai yleensä tietääkään, mitä vielä muuta extraa päiväkodissa voi tehdä.
Kunnat ovat lisänneet huomattavasti yksityistä päivähoitoa. Yksityisen päivähoidon valitseminen lapselle pitäisi olla aina vanhempien oma valinta.   Kuntaliiton varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen kertoo YLE:n uutiskirjoituksessa 3.11.2017: "Ketään ei voi pakottaa käyttämään palveluseteliä tai yksityisen hoidon tuen asiakkaaksi. Jos vanhemmat eivät halua mennä yksityiseen, niin kunnan on se palvelu järjestettävä."


Varhaiskasvatuslaki ja uusi varhaiskasvatussuunnitelma edellyttävät meitä kaikkia, sekä kunnallisia että yksityisiä päiväkoteja tuottamaan laadukasta päivähoitoa. Kuten lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila totesi, päivähoidon toteuttamisen erot ovat nyt liian suuret eri kuntien välillä. Osa kunnista käytti vuosi sitten tilaisuutta hyväkseen ja suurensi lapsiryhmän kokoa sekä eväsi osalta lapsista oikeuden subjektiivisen päivähoito-oikeuteen. Kyllä, tämä on totta! Oma Suomi ja maamme eduskunta antoi päätöksellään tähän mahdollisuuden. 
  
Jo nyt on tehty laskelmia, että sivuliike oli hyödytön, eikä toivotunlaisia säästöjä olekaan syntynyt.  Nyt jälkikäteen on myös "huomattu", että varsinkin tukea tarvitsevien lasten tilanne on huonontunut. Niin? Oulun seudun yksityiset päiväkodit toivat julki voimakkaimman vastustuksen, kun Oulu teki päätöstään, hiljaisuuden keskellä...  Varhaislapsuus on aika,  jolloin lapsen ongelmien ratkaisemisen eteen tehty työ vie lantteja kuntien kassasta vähiten. Myöhemmin, ongelmien kasaantumisen myötä, saa kustannusten edessä avatakin arkkua tiuhaan tahtiin. Myös paikalla olleen Vanhempainliiton edustajan, Aslak Rantakokon päällimmäisenä huolena oli, miten tukea tarvitsevien lasten käy, jos kunnat säästävät ja päivähoidossa ei olekaan tarjota kaikille lapsille erityispalveluja. Toivottavasti päättäjämme osaavat tämän sivuluisun  jälkeen arvostaa varhaislapsuudessa lasten eteen tehtyä ohjaustyötä.

Lastentarhanopettajat, lastentarhanopettajankoulutus ja lastentarhanopettajaliitto ovat tahoja, jotka ovat olleet huolestuneita päivähoidon nykyisestä pedagogisesta tasosta. Torstain keskusteluillassa sivuttiin myös lastentarhanopettajakoulutukseen annettuja lisäpaikkoja. Valitettavasti, lastentarhaopiskelijan puheenvuoron mukaisesti, opiskelijat jo koulutuksen aikana päätyvät huomaamaan, ettei päiväkodin todellisuus vastaa kuvitelmia korkeasti koulutetun lastentarhanopettajan työkenttänä. Päiväkotityöskentely voi yksinkertaisimmillaan jossakin päiväkodissa olla puuduttavaa perushoitoa.

Illassa asetettiin erittäin osuva ja aiheellinen kysymys siis myös päivähoidon laadusta. Tässä osiossa saa asettaa taas sanansa taiten, miten asian ilmaisisi, ettei aiheuttaisi mielipahaa kenellekään.... Yleisellä tasolla voi kuitenkin sanoa, että laadun takeeksi ei ehkä kuitenkaan pitäisi riittää, että kerrottaisiin vasussa tai esitteissä, mitä aiottaisiin tehdä tai mitä haluttaisiin olla,... tyyliin superlatiivitavoitteellisesti olla vaikkapa kuvitteellisesti "Suomen paras ja halutuin". Tämähän ei kerro vielä itse päivähoidon toiminnasta tai laadusta. Laatu esitetään faktoilla. Myös aikamoiset tilastoinnit ja päiväkotivertailut tarvittaisiin taustalle, jos jollakin olisi halua  lähteä palkitsemaan omaa toimintaansa Suomen  parhaimman varhaiskasvatustuottajan tittelillä... Suomessa on "piilossa" yllättävän paljon erinomaisella varhaiskasvatuksella ja pedagogisella ammattitaidolla varustettuja pieniä päiväkoteja tai isonkin päiväkodin yksittäisiä ryhmiä, joissa jaksetaan puuhailla lapsen kanssa, päivittäin.

Pysytäänpä faktoissa. Jos Piilometsä esimerkiksi lupaa esitteessään olla luonto- ja ympäristökasvatukseen painottunut päiväkoti, jossa toimitaan, ulkoillaan ja liikutaan paljon, olemme myös sitä. Pienten, yhden-kolmen yksikön päiväkotien  on helppoa pysyä oman ideologian takana, koska johtaja itse aatteineen työskentelee päiväkodissa. Edellisen elämän kokemuksesta tiedän senkin, valitettavasti, miten toiminta voi hiipua keskinkertaiseksi, kun päiväkoteja on useita, välimatkat pitkät ja ideologinen johtaja ei pysty olemaan läsnä  tiiviisti päiväkodeissaan ja vieläpä jos henkilöstön arvot ja työskentelytapa eivät vastaakaan päiväkodin aatemaailmaa. Tästä tilanteesta pelastaa vain hyvä vastaava lastentarhanopettaja / apujohtaja, jolla on vastuu päivähoidon tasosta.

Ratkaisu laadun eräänlaiseen mittaamiseen voisi löytyä oman toiminnan julkituomisesta. Instagram, facebook, blogit, kotisivut,...Kenellekään, vanhemmille tai päivähoidon valvojille, ei voi jäädä epäselväksi, miten kussakin päivähoitoyksikössä toimitaan ja mitä siellä on tehty, kun toiminnasta kerrotaan säännöllisesti ja julkisesti kertomuksin ja kuvin.  On olemassa myös teknisiä keinoja ja välineitä, jolla toimintakertomukset voidaan julkaista vain päivähoitoryhmän tai päiväkodin sisällä, ei yleismaailmallisesti. 


TA-TA-TA-TAT-TA-RAA...  Nyt onkin mitä sopivin hetki laittaa linkki lastentarhanopettajien KOULUTUKSEN 125-vuotisjuhlan sivuille. Taustaa: Juhlatoimikunta oli huomannut youtubessa Piilometsän videon, AVARUUSMATKA ja oli sitä kautta tutustunut myös meidän kotisivuihimme ja blogikirjoituksiin. Toimikunta pyysi saada luvan esittää videomme lokakuun 2017 pääjuhlassaan, mille annoimme tietenkin suostumuksen. Meidän lastentarhanopettajaa pyydettiin myös tekemään sivuille juttu laadukkaasta päivähoidosta ja Piilometsän projektityöskentelystä. Mahtavinta tässä on se, että saimme antaa kasvot kaikille niille pienenpienille päiväkodeille, jotka tekevät arjessa näkymättömästi suurta kutsumustyötä. Miten se menikään... Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta!
(Juttu on lienee esillä tämän vuoden loppuun?) 

HUOM! Jutun on kirjoittanut lastentarhanopettajamme ja pyynnön mukaisesti LASTENTARHANOPETTAJAN näkökulmasta! Päiväkodin projektityöskentely onnistuu vain, jos koko ryhmätiimi osallistuu suunnitteluun ja toimintaan!